Start‎ > ‎

WELTSCHEK

Łucja Weltschek - osoba fizyczna

 • oznaczenie postępowania:
  • upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łucja Weltschek
  • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
   • sygn. akt VIII GU 468/15 (postępowanie w przedmiocie ogłoszenie upadłości)
   • sygn. akt VIII GUp 45/16 (postępowanie upadłościowe)
 • funkcja:
  • syndyk masy upadłości
 • istotne daty:
  • złożenie wniosku: 18 listopada 2015 r.
  • ogłoszenie upadłości: 1 marca 2016 r.
  • umorzenie postępowania: 8 lipca 2016 r.